2017 г. - Всички права запазени
Навигация
Механизъм за съвместна работа на институциите
Междуинституционален механизъм

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

1. За детски градини и училища:

    Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
    Информация за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
    Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

    Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата
Web Design: ErebuS
Начало       За нас       Дейност       Документи       Галерия     План прием
2020/2021 учебна година


2021/2022 учебна година
ул."Радецки" - 9, ПК:9967 с.Браничево, Община Каолиново
e-mail:  obu_branichevo@abv.bg
                     ou_branichevo@mail.bg         
           tel: +359 (0)5366 21-41